RSS

ตามที่ทางเครือข่ายของเรา ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน ฯลฯ

ร่วมกันระดมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ต้นกล้าผัก ผลไม้ มากมาย และมีเพื่อนมิตรที่ทราบข่าวอาจจะทางจดหมายข้าวคนกินช้าบ้าง ทางFB ที่มีคนช่วยแชร์

เผยแพร่กิจกรรมออกไปมากมาย เราก็ได้รวบรวมทั้งหมดและส่งต่อให้พี่น้องมูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา นครสวรรค์

เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 54 ที่ผ่านมานี่เอง

เลยเก็บภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ

ส่วนของการรับบริจาคยังคงดำเนินต่อไป เพราะยังมีพี่น้องอีกหลายพื้นที่มากๆ ที่ยังต้องการเมล็ดพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นที่คลองโยง ศาลายา นครปฐม พี่น้องสวนผักคนเมือง เป็นต้น

ร่วมกันแลกเปลี่ยน แบ่งปันเม็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อรักษาฐานอาหารที่มั่นคงของเราแม้ว่าจะเจอกับวิกฤติสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติบ้างไม่ธรรมชาติบ้าง เราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกัน

IMG_8606
IMG_8606
IMG_8607
IMG_8607
IMG_8608
IMG_8608
IMG_8609
IMG_8609
IMG_8610
IMG_8610
IMG_8611
IMG_8611
IMG_8612
IMG_8612
IMG_8618
IMG_8618
IMG_8627
IMG_8627
IMG_8637
IMG_8637
IMG_8638
IMG_8638
IMG_8645
IMG_8645
IMG_8646
IMG_8646
IMG_8649
IMG_8649
IMG_8652
IMG_8652
IMG_8655
IMG_8655
IMG_8665
IMG_8665
IMG_8666
IMG_8666
IMG_8667
IMG_8667
IMG_8675
IMG_8675
 
 
Powered by Phoca Gallery