หนังสือน่าอ่าน

สารกำจัดศัตรูพืชที่อ้างว่าปลอดภัย

แชร์

345

345

อองเดร ช่วยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องเข้าใจได้ ด้วยการอ่านงานวิจัยทาง “วิทยาศาสตร์” ที่รับรองความปลอดภัยของการใช้สารเคมีสังเคราะห์กำจัดศัตรูพืช งานวิจัยว่าด้วยอันตรายของสารกำจัดศัตรูพืชและจีเอ็มโอที่ผลิตสารกำจัดศัตรูพืชได้เอง ต่อสุขภาพของประชาชน และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกเช่นกันที่แสดงว่าทางเลือกที่ปลอดสารเคมีกำศัตรูพืชมีผลิตภาพมากกว่า แล้วย่อยออกมาเป็นภาษามนุษย์ เราควรต้องกราบคนแปลและคน edit ที่อุสาหะถอดความมาให้พวกเราได้อ่านกัน 


หนังสือเล่มนี้ชี้ว่า การควบคุมสารพิษกำจัดศัตรูพืชที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์อย่างยิ่งยวด โดยมีรายงานยืนยันแน่นหนาหลายร้อยชิ้น และที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งคือ รายงานปี 2010 ของคณะกรรมการมะเร็งของประธานาธิบดีสหรัฐ ระบุชัดเจนว่า สารพิษในสิ่งแวดล้อมรวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็ง ยังมีอีกเช่น ในปี 2009 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมพบสารเคมีมากถึง 232 ชนิดในสายสะดือของทารกแรกเกิดในสหรัฐอเมริกา ฯลฯ

อีกพวกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกที่เชื่ออย่างจริงจังว่ามนุษย์ “ไม่สามารถผลิตอาหารให้พอกินกันทั่วถึงได้หากไม่ใช้สารเคมี หรือตัดแต่งพันธุกรรม” หรือพวก “ค้าขายร่ำรวย” จากการนี้ ก็คงจะมาเถียงได้ว่า รายงานของพวกคุณที่ว่ามันไม่ปลอดภัยก็มโนแตกตื่นกันไป จะว่าถูกทั้งคู่ก็ได้ระหว่าง “ไม่แน่ว่าปลอดภัย”กับ “ไม่แน่ว่าไม่ปลอดภัย” ของจะเอาใส่ปากใส่ท้องก็คิดกันดี ๆ หาข้อมูลให้รอบด้าน


ขอเชิญชวนทุกท่านไปหามาอ่าน อย่างที่ย้ำกันเสมอ ผู้บริโภคต้องตื่นตัว ตื่นรู้ หาความรู้มาสร้างพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารที่เราพึงประสงค์ จะให้ไปเที่ยวหาผักหญ้าอาหารปลอดภัยกินเองตามตลาดเขียวยังไงมันก็ไม่พอ เราคงต้องสร้างพลังผลักดันนโยบายหลายอย่างหลายประการให้มันเอื้อต่อการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มีหลักประกันน่าเชื่อถือ อาหารของเราฝากไว้ในมือใครไม่ได้ ต้องเอากลับมาอยู่ในมือเรา!

เรื่องโดย

ทีมกินเปลี่ยนโลก

ทีมงานที่ร่วมสร้างวิถีแห่งการกิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เรากินทุกวัน เราเปลี่ยนโลกทุกวัน