หนังสือน่าอ่าน

ปล้นผลิตผล! ปฏิบัติการจี้ยึดเสบียงอาหารโลก

แชร์

161

161

วันทนาเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างถึงแก่น ในฐานะนักเคลื่อนไหประเด็นอธิปไตยทางอาหารมายาวนาน จึงสะท้อนให้เห็นกระบวนการทำลายวิถีความเป็นอยู่ ความเชื่อ วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมดั้งเดิมของคนอินเดีย จากการเข้ามาของการผลิตอาหารแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลประโยชน์เกี่ยวโยงกันระหว่างรัฐบาลและบรรษัทข้ามชาติ คนเล็กคนน้อยถูกทำให้ไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางอาหารได้อีกแล้ว เพราะทรัพยากรล้วนมีเจ้าของไปหมดไม่เว้นแม้แต่เมล็ดผักกาดซักเมล็ด?

  • วันทนา ศิวะ เขียน / ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์ แปล?? ราคา ๒๐๐ บาท?? สนพ.สวนเงินมีมา

เรื่องโดย

ทีมกินเปลี่ยนโลก

ทีมงานที่ร่วมสร้างวิถีแห่งการกิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เรากินทุกวัน เราเปลี่ยนโลกทุกวัน