ตลาด

เปิดหลาดใต้โหนด ฯ

แชร์

219

219

หลาดใต้โหนด ของใช้ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
ตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.
ร้านใต้โหนด บ้านนักเขียนฯ บ.จันนา ใกล้แยกโพธิ์ทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา เครือข่ายกินดีมีสุข จ.พัทลุง ได้จัดงานเปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ ที่ใช้ชื่อเก๋ๆ ว่า “หลาดใต้โหนด ของใช้ของกิน งานศิลป์บ้านๆ” เพื่อเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายของกินปลอดภัย ของใช้น่ารักๆ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงคนทำกับคนกิน ถ่ายทอดเรื่องราวการกินการอยู่ที่ดีกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนและให้ใช้สถานที่ที่บ้านนักเขียนกนกพงศ์ ร้านใต้โหนด บ้านจันนา ใกล้ๆ แยกโพธิ์ทอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

กิจกรรมในวันเปิดตลากนัดแรกนี้ นอกจากจะมีสินค้าปลอดภัย ไร้สารเคมี จากกลุ่ม ชุมชน ในเครือข่ายกินดีมีสุขมาจำหน่ายแล้ว ยังมีการจัดสาธิต “ขนมพื้นบ้าน จากข้าวพื้นบ้าน” ที่ชมได้ ชิมได้ และได้รู้จักกรรมวิธีการทำขนมจากข้าวพื้นบ้าน ที่เริ่มตั้งแต่โม่เม็ดข้าวให้เป็นแป้งข้าวสดใหม่กันเลยทีเดียว และในงานก็มีการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวอีกด้วย

การกินการอยู่ ของกิน ข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ผ่านการสั่งสมความรู้ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน หลาดใต้โหนดและบ้านนักเขียนฯ ได้มีการจัดศูนย์เรียนรู้ศิลป์หัตกรรมท้องถิ่น เช่น การทอผ้า ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การสานกระจูด ให้คนในท้องถิ่นและผู้สนใจได้ไปเรียนรู้ รู้จักของดีที่สืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย

นอกจากนัดวันอาทิตย์แล้ว ยังมีร้านกินดีมีสุข เรือนไม้ติดถนน ที่เปิดทุกวัน จำหน่าย ของกิน ของใช้ นานา รอให้ท่านแวะไป

laad tai nod1
laad tai nod6
laad tai nod2
laad tai nod3
laad tai nod4

เรื่องโดย

ทีมกินเปลี่ยนโลก

ทีมงานที่ร่วมสร้างวิถีแห่งการกิน เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เรากินทุกวัน เราเปลี่ยนโลกทุกวัน